Achtergrond NLP

NLP is voortgekomen uit onder andere de neurowetenschappen en de linguïstiek (taalkunde) en is nog steeds in ontwikkeling. De basis werd gelegd in de jaren zeventig door de wetenschappers John Grinder (taalkundige) en Richard Bandler (wiskundige). Zij bestudeerden mensen die bijzonder succesvol waren en gingen onderzoeken hoe zij dat deden. Vervolgens maakten zij modellen en technieken die iedereen kan leren.