Disclaimer

Privacystatement
Dit is de website van Harmoniq.
VoorHarmoniq staat een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens bij een bezoek aan de website centraal. Bij de verwerking van de persoonsgegevens handelt Harmoniq overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). De persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt altijd vertrouwelijk behandeld. Bij uw bezoek aan onze website worden gegevens vastgelegd zodat wij informatie krijgen over het aantal bezoekers, welke pagina’s het meest worden bezocht of de tijdstippen van uw bezoek. Om de faciliteiten en functies aan te passen aan de gebruikers, houden wij bij met welk type browser u onze site benaderd. Wij traceren geen bezoekers via IP-adres.

Alle informatie zowel de tekst als de filmbeelden zijn eigendom van Harmoniq. Deze content is door Harmoniq met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Harmoniq aanvaardt echter geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden of interpretaties van de informatie. Voor zover aanwezig is Harmoniq ook niet verantwoordelijkheid voor content op de websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de informatie of delen daarvan moet schriftelijk aan Harmoniq worden verzocht.