Klantervaring

Klantgerichter werken

Voor een ICT bedrijf uit de Randstad heeft harmoniq een training “Klantgerichter werken” georganiseerd. Het doel van deze training is de intakevaardigheden en de adviesvaardigheden van de consultants vergroten. Door de theorie toe te passen in praktische oefeningen en rollenspellen hebben de consultants zich de stof eigen gemaakt. Mijn eigen ICT, sales kennis en mijn NLP opleidingen zijn hiervoor de basis.

Quotes van deelnemers:

“Er werd direct een veilige omgeving neergezet waarin ik me open en kwetsbaar durf op te stellen.”

“De praktijk voorbeelden die de theorie ondersteunen helpen mij de stof beter te begrijpen.”

Met respect uit elkaar

harmoniq bemiddelt tussen 2 directeur/eigenaren van een dienstverlenend bedrijf. De 2 directeuren praten al maanden niet meer met elkaar en de situatie is niet langer te handhaven. Door middel van de begeleiding van het communicatie proces tussen de 2 directeuren komt er weer een gesprek op gang waarin beide partijen aan elkaar vertellen in welke waarde ze nu echt geraakt zijn. Door naar elkaar te luisteren ontstaat er weer respect en zijn de partijen in staat om naar de toekomst te kijken en naar een oplossing te zoeken op basis van wederzijds belang. Beide partijen hebben hier goede afspraken over kunnen maken.

Quote van partijen:

“We zijn blij dat we deze stap hebben gezet. Jarenlang zijn we vrienden geweest en het zou zonde zijn als we hier niet waren uitgekomen. Dit hadden we alleen niet kunnen doen.”

Conflictbemiddeling bij buren zeer effectief

harmoniq doet veel conflictbemiddeling bij burenruzies. Deze vorm van conflictbemiddeling zorgt er voor dat alle partijen weer samen in gesprek komen. Dat men weer naar elkaar kan luisteren en elkaar respecteert. De partijen werken samen naar een oplossing toe die voor alle partijen acceptabel en haalbaar is. Zonder tussenkomst van mij als bemiddelaar waren de partijen niet meer in staat om met elkaar te praten.

Quotes van partijen:

“Ik ben blij weer normaal met mijn buren om te kunnen gaan. De tussenkomst van de bemiddelaar heeft enorm geholpen.”

“Zonder tussenkomst van de bemiddelaar zou de boel zijn geëscaleerd. Ik ben blij weer zonder stress in mijn eigen huis te kunnen leven.”