Voorwaarden

Als geregistreerd mediator bij Mediatorsfederatie Nederland (MfN) zal ik mij houden aan de reglementen en modellen waarin het MfN voorziet.
Aangesloten bij: Mediators Haaglanden
Lid van: Nederlandse Mediatorsvereniging, NMv
Tevens opgenomen in het Register van Het Mediationhuis
Monique de Nijs: MfN Gecertificeerd Mediator onder nr: (nummer is in aanvraag)
Verbonden als medior aan Bureau Bemiddeling en Mediation Haaglanden

Reglement

Het MfN heeft onder andere het doel de kwaliteit van mediation te bevorderen en te borgen. Vanuit deze optiek heeft zij een uniform Mediation Reglement ontwikkeld. Iedere MfN Mediator voert zijn of haar werkzaamheden uit volgens de regels van het MfN Mediation Reglement. Dit Reglement bevat de basisprincipes van mediation, zoals de vrijwilligheid, de beslotenheid en de geheimhouding.

Gedragsregels voor de MfN Mediators

Iedere MfN Mediator is gebonden aan de Gedragsregels voor MfN Mediators. In deze Gedragsregels zijn de fundamentele beginselen vastgelegd waaraan de mediator is gebonden, waaronder onafhankelijkheid, neutraliteit en vertrouwelijkheid. Volgens de Gedragsregels is de mediator onderworpen aan onafhankelijk tuchtrecht voor mediators.

Model Mediationovereenkomst

Als MfN register mediator conform ik mij aan de processen en de contracten van het MfN. Een mediation begint wanneer er een schriftelijke mediationovereenkomst is ondertekend. De mediationovereenkomst is de basis van de verdere mediation. Het MfN heeft een Model Mediationovereenkomst opgesteld, die de MfN Mediator kan gebruiken.
In de mediationovereenkomst spreken partijen af dat zij zich zullen inspannen om de kwestie door middel van mediation op te lossen.

Model Geheimhoudingsverklaring

Wanneer er andere personen bij de mediation aanwezig zijn dan de mediator en de partijen (en eventueel hun vertegenwoordigers en adviseurs), dan zorgt de mediator ervoor dat deze personen een geheimhoudingsverklaring ondertekenen. Op deze manier is ook de geheimhoudingsplicht van deze personen geregeld.
Het MfN heeft een Model Geheimhoudingsverklaring. Deze kunnen MfN Mediators in het bovenstaande geval gebruiken.