Leren adviseren

Als adviseur moet je vaak een (eventueel onduidelijk gedefinieerde) vraag van een klant vertalen in een concrete onderzoeksvraag en die vervolgens beantwoorden. Meestal resulteert het werk van een adviseur in een advies. De klant is vrij om de adviezen al dan niet uit te voeren.
(Bron: Wikipedia)

Om goed te kunnen adviseren is het van belang om volledig in harmonie te zijn met de klant.

Deze training is een vervolg op de training NLP voor sales of verhogen klantgerichtheid. Nieuwe communicatie vaardigheden maken het mogelijk om de juiste informatie in te winnen, de juiste vragen te stellen en op deze wijze je advies volledig af te stemmen op de klant.

Voor wie?

Voor iedereen die de basis communicatie vaardigheden heeft geleerd in de training NLP voor sales of de training verhogen klantgerichtheid.

Resultaten

  • Je kan vragen stellen om informatie te verhelderen en te specificeren.
  • Je weet hoe je door de klant te volgen vervolgens het gesprek kunt leiden.
  • Je kunt op natuurlijke wijze iemands bewoordingen samenvatten tot de kern.
  • Je kan feedback geven op een manier die voor de ander als plezierig wordt ervaren.

Terug naar trainingsoverzicht